Ryhmä A, Tietojärjestelmäprojekti ja muutos, kesä 2012

Tiedonrakentelun aihe: Uudet toimintatavat ja muutosvastarinta

Show notes

  • on a map
  • as thread
  • by knowledge type
  • by person
  • by date

Leave a Reply